Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Menighedsplejen

Store Magleby Sogns Menighedspleje er en selvstændig forening inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde.
Kirkens sociale arbejde kaldes diakoni. Diakoni betyder kristen tjeneste og omsorg for medmennesket.
Store Magleby Sogns Menighedspleje varetager i tæt samarbejde med sognets præster det kirkeligt sociale arbejde for sognets beboere - det være sig enkeltpersoner, såvel som grupper.
Årsmøde
Menighedsplejens øverste myndighed er Årsmødet.
Årsmødet afholdes inden den 15. marts og skal indkaldes ved offentliggørelse i Dragør Nyt og ved opslag på Store Magleby kirkes hjemmeside.
På årsmødet beslutter Menighedsplejen, hvordan vi bedst kan udføre det diakonale arbejde for det kommende år og hvilke områder, vi kan støtte økonomisk.
Er du medlem af Folkekirken, og har du stemmeret til Menighedsrådsvalget her i sognet, betyder det, at du også har indflydelse og stemmeret ved årsmødet i Menighedsplejen.
Har du lyst til at læse mere, kan du her se mødeindkaldelse og referat fra det seneste årsmøde på St. Magleby Kirkes hjemmeside.
Fællesskaber, aktiviteter og økonomisk støtte
På årsmødet i 2022 besluttede vi at fortsætte indsatsen med overskriften ”Ensomhed”.
Ensomhed rammer alle, men heldigvis er der god hjælp at hente på internettet - se for eksempel disse to hjemmesider:
På denne hjemmeside er der megen inspiration at hente, hvis du føler, du vil vide mere om ensomhed eller gøre noget for at undgå ensomhed. Du kan f.eks. lytte til podcats og har du angst og brug for en at tale med, så er der også hjælp at hente. 
Her kan du lære mere om Bibelen, bestille en læseplan for din Bibellæsning, høre Bibelen blive læst op, se dagens prædikentekst m.v.
Lokalt afprøver vi nye fællesskaber som et tilbud til mennesker, der forsøger at bryde ensomheden eller bare har lyst til at være sammen med andre om oplevelser i kirkens regi. Vi arbejder med flere tiltag, nemlig Bibellæsning (Bibelen 2020), alsang, påskevandring 2022 og Mandagstræf den første mandag i hver måned.
Mandagstræf er et tilbud til alle om at komme forbi Graverboligen, Kirkevej 6 til en kop kaffe/te og hygge den første mandag i måneden i tidsrummet 10-12.
Menighedsplejen har i samarbejde med Andreas Wille oprettet en bibellæsekreds. Bibellæsekredsen, der består af otte personer fra menigheden og mødes igen i efteråret 2022. Materialet til bibellæsekredsen er fra Bibelselskabet. Andreas præsenterer ved oplæsning udpluk fra udvalgte tekster fra Bibelen 2020. Undervejs bliver der lagt op til uddybende samtale om indholdet. Evalueringen viser stor tilfredshed med de lærerige og inspirerende eftermiddage.
Det er aftalt med Erik Kolind (kirkens organist), at vi den 4. maj 2022 kl. 19.30 holder alsang i kirken. Sæt derfor kryds i kalenderen allerede nu.
Den 2. søndag i marts måned er der indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Det er besluttet, at en del af de indsamlede penge i 2022 vil gå til støtte for krigens ofre i Ukraine. Meld dig som indsamler.
Menighedsplejen støtter sognets beboere økonomisk, når det er nødvendigt. Det kan f.eks. være i form af gavekort til en dagligvarebutik, konfirmationshjælp og ved uddeling af julehjælp.
Tak til alle, som har bidraget til at gøre disse hjælpeforanstaltninger mulige.
Hvem er vi?
Bestyrelsen består af 12 medlemmer. Herudover er der valgt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Formand
Grete Lisbjerg Jensen
Markvænget 38
2791 Dragør
Tlf. 2720 5768
E-mail: grete.lisbjerg.jensen@mail.dk
Næstformand
Kirsten Poulsen
Sekretær
Helle Hansen
Bestyrelsesmedlemmer
Julie Helmer Kaas
Hanne Christensen – kasserer
Vivian Hansen
Bente Munk Møller
Bente Rasmussen
Karsten Skyum Pedersen, udpeget af menighedsrådet
Gitte Turin
Kirsten Holst Værgman, udpeget af menighedsrådet
Andreas Sylvest Wille
Bestyrelsessuppleant
Vakant
Revisorer
Palle K. Wind Cranil
Poul H. Rasmussen

Revisorsuppleant

Elisabeth Haase
 
Store Magleby Sogns Menighedspleje er medlem af Menighedsplejen i Danmark og kan dermed få både rådgivning og bistand herfra, hvis det ønskes.