Urnenedsættelse

Når man vælger en kremering, vil man efter ca. 1-2 uger få besked om, at urnen kan afhentes ved krematoriet. Man kan også træffe aftale med bedemanden eller krematoriet. Normalt vil kirkegårdskontoret give pårørende besked om at, urnen er modtaget. En urnenedsættelse foregår på kirkegården indenfor åbningstiden, hverdage kl. 10-12 og 13-14.30. Hvis man ønsker at være til stede, kan man med kirkegårdskontoret aftale et tidspunkt, og det vil foregå på en enkel og stilfærdig måde. Hvis det ønskes, kan man kontakte en af kirkens præster og bede ham eller hende om at være til stede.
Ved valg af anonym urnegrav kan man ikke være til stede ved urnenedsættelsen, men man vil modtage et brev om, at urnenedsættelsen har fundet sted.