DÅB I STORE MAGLEBY KIRKE

Aftale omkring barnedåb kan ske ved henvendelse til kirkekontoret. Alle der bor i Store Magleby Sogn, kan få deres børn døbt i Store Magleby Kirke. Er man ikke bosat i Store Magleby Sogn, skal man have et særligt tilhørsforhold til sognet, før man kan få sit barn døbt.

 

I Store Magleby Kirke kan få sit barn døbt enten ved særlige dåbsgudstjenester om lørdagen, i højmessen om søndagen eller ved en særlig dåbsgudstjeneste efter højmessen om søndagen.
Inden dåben skal man som forældre rette henvendelse til den præst, der står for dåben og aftale en dåbssamtale, hvor dåbens betydning og alle praktiske forhold drøftes.
Navne og adresser på faddere skal tilmeldes senest 2 uger før dåben her. 


Der skal tilmeldes min. 2 faddere og max. 5 faddere (incl. en eventuel gudmoder eller gudfader). 
Ifølge gældende bestemmelser skal faddere være døbt i Folkekirken eller i et andet kristent trossamfund. Faddere skal have passeret konfirmationsalderen.
Der stilles ikke krav om, at faddere skal være medlem af folkekirken.

 

Se også:
​Babysalmesang

VOKSENDÅB

Dåb af voksne kan finde sted, hvis man ikke tidligere er døbt. Henvendelse sker til den præst, som skal forestå dåben. En forudgående samtale og dåbsoplæring aftales med præsten.

Button Text

SKAL DIT BARN DØBES I STORE MAGLEBY KIRKE?

Barn holdes over døbefont
 
Når der er aftalt dato og tidspunkt for dåb, kan I sende oplysninger om navne og adresser på faddere til kirkekontoret her