Valg af gravsted

Store Magleby Kirkegård har forskellige typer gravsteder, der kan tilgodese de fleste ønsker. Det er vigtigt at give sig god tid og grundigt overveje, hvilken type der er ønskelig. Af hensyn til gravfreden er der så godt som ingen fortrydelsesret.
Inden et gravsted vælges, skal man undersøge, om afdøde skriftligt har angivet et særligt ønske, da det om muligt skal følges. Det kan være i form af et testamente eller anden skriftlig anvisning. Ellers er det nærmeste pårørende, der skal sørge for at vælge et gravsted, der fornemmes at være i overensstemmelse med afdødes forestillinger herom. Eksisterer der allerede et familiegravsted, skal man tage kontakt med kirkekontoret og arrangere en fornyelse af gravstedet. Hvis der ikke på forhånd er et gravsted, skal man vælge et nyt. Det er vigtigt at gøre sig klart, om det skal være et familiegravsted med plads til flere kister og/eller urner, om gravstedet skal være en afgrænset parcel eller et fællesareal, og om gravstedet skal være kendt eller anonymt. For hvert enkelt gravsted gælder særlige retningslinjer, fx er fredningsperioden for urnegrave 10 år og for kistegrave 25 år.
Ved at læse disse sider er man bedre rustet til at vælge gravsted, men det anbefales altid at træffe aftale med kirkegårdskontoret om personlig rådgivning, ikke mindst for en rundvisning og udpegning af ledige gravsteder. Enkelte gravstedstyper vil kun lejlighedsvis være til rådighed.

Kistebegravelser

Den almindeligste kistegrav er et mindre afgrænset område, som man kan besøge og opholde sig på. Her kan man selv vælge beplantning og udsmykning. De fleste danske kirkegårde er karakteriseret ved disse små, velholdte parceller med individuelle gravsten. Det gælder også Store Magleby Kirkegård og særligt områderne i kirkens nærhed.

Traditionel kistegrav

Gravstedet er indhegnet af en lav hæk, og der er plads til én eller flere gravsten. Man skal enten selv vedligeholde gravstedet eller have en vedligeholdelsesaftale med kirkegården. Et gravsted til kistebegravelse skal minimum være 2,5 x 1,25 m. Det er muligt at erhverve et større familiegravsted, så det er forberedt til flere kistebegravelser, og der er også mulighed for at nedsætte urner i gravstedet. Fredningsperioden er 25 år og mindst det dobbelte, hvis kisten er fremstillet af egetræ, jern, zink eller tilsvarende svært forgængeligt materiale. I hele denne periode er man forpligtet på vedligeholdelsen. Efter fredningsperiodens udløb kan gravstedet løbende fornyes for min. 5 år af gangen.

Urnebegravelser

I midten af 1900-tallet blev ligbrænding den mest udbredte begravelsesform i Danmark, og det kendetegner også Store Magleby Kirkegård. Vi har flere forskellige muligheder at vælge imellem, og det er vigtigt at gøre sig forskellene helt klart, inden typen vælges. Der skal skelnes mellem en traditionel urnegrav og forskellige typer urnehaver. Særligt er det vigtigt at holde sig for øje, om gravpladsen kan forlænges, eller om den sløjfes efter fredningsperioden på 10 år.

Traditionel urnegrav

Gravstedet er typisk indhegnet af en lav hæk, og der er plads til 4 urner og én eller flere gravsten. Man skal enten selv vedligeholde gravstedet eller have en vedligeholdelsesaftale med kirkegården. Et gravsted til urnebegravelse skal minimum være 1 x 1 m. Fredningsperioden er 10 år og evt. længere, hvis urnen ikke er fremstillet af let forgængeligt materiale. I hele denne periode er man forpligtet på vedligeholdelsen. Efter fredningsperiodens udløb kan gravstedet løbende fornyes for min. 5 år ad gangen.

Anonym fællesgrav

Anonym fællesgrav

Den fælles urnegrav er udlagt anonymt som en plæne foran et fællesmonument. Anonyme urnegrave er altid uden sten, og gravpladsen kan ikke udpeges. Den sløjfes efter fredningsperiodens udløb. Blomster lægges foran et af fællesmonumenterne.

Kendt fællesgrav - urnehave

Jordbærbed - kendt fællesgrav

To urnehaver, Urnehave Øst og Vest - også kaldet Jordbærbedet, er beplantet med guldjordbær og enkelte stauder, og en tredje er udlagt som urneplæne langs et dige. Her er gravpladsen kendt, den kan udpeges for familien, og der kan erhverves en granitvase, der placeres hvor urnen er nedsat. Blomster må kun sættes i denne vase eller foran et fællesmonument. En gravplads i urnehaverne og urneplænerne kan efter fredningsperiodens udløb forlænges for én 10 års periode af afdødes ægtefælle. I modsat fald sløjfes det. Urnen kan ikke flyttes.
På enkelte steder i urnehave øst og vest kan der sættes en lille, ukløvet natursten (ca. 50x30x50 cm.). I urneplænen langs diget nedlægges en mindesten i niveau med plænen. Mindestenen skal være af ikke-poleret granit og måle 40x60 cm. Hvor der er nedlagt en mindesten, kan der også erhverves en granitvase. Blomster må kun sættes i denne vase eller placeres foran et af fællesmonumenterne.
Sommeren 2014 etableres ny urnehave på Store Magleby Kirkegård. Urnehaven er udlagt som en lille lund af paradisæbletræer med en bund af guldjordbær. 
For den nyetablerede urnehave gælder samme regler, som for de to eksisterende urnehaver.

Eksisterende gravsted

Hvis der allerede i familien eksisterer et gravsted, skal man på tro og love skrive under på, at man råder over gravstedet. Når man henvender sig til kirkegårdskontoret, bør man medbringe det gyldige gravstedsbrev, der dog ikke er gældende dokumentation. Efter nedsættelse af kiste eller urne udfærdiges et nyt gravstedsbrev, der som minimum gælder gravens fredningsperiode, for kistegrave 25 år og for urner 10 år. Hvis kiste eller urne er af eg, metal, zink eller andet svært tilgængeligt materiale, er fredningsperioden længere.

Læs kirkegårdens vedtægter her