VISION

Efter længere tids udvalgsarbejde, mange drøftelser i menighedsrådet samt et offentligt møde har Store Magleby Menighedsråd på sit møde i november 2011 vedtaget Visioner for det Kirkelige Arbejde.

Kirkernes nye budget- og regnskabsform kræver, at menighedsrådene vedtager visioner for det arbejde, som midlerne fra den kirkelige ligning går til. Ud fra denne vision skal man hvert år, når budgettet udarbejdes, vælge et eller flere indsatsområder for et eller flere år.

Når regnskabet aflægges, skal menighedsrådet gøre op, i hvilket omfang de opstillede mål er opnået. Alt dette diskuteres med menigheden på det årlige menighedsmøde om foråret.

Af de vedtagne visioner kan nævnes:

"I Store Magleby Kirke afholder vi gudstjenester, kirkelige handlinger, koncerter og andre aktiviteter med kulturelt og eksistentielt indhold. Relevant for sognets borgere. Kirken skaber fællesskaber og er et sted, hvor så mange som muligt fra alle aldersgrupper kan finde glæde og interesse ved at deltage. Børnefamilierne støttes i at få gjort det kristne budskab nærværende og relevant. I Store Magleby Kirke lægger vi vægt på, at gudstjenesterne, de kirkelige handlinger og andre aktiviteter udformes, så de er forståelige for deltagerne. Gudstjenester og aktiviteter kan være rettet mod forskellige aldersgrupper. Gudstjenesterne skal give deltagerne gode religiøse og menneskelige oplevelser. De kirkelige handlinger: Dåb, konfirmation, bryllup, velsignelser og bisættelser/begravelser tilrettelægges, så deltagerne får en god oplevelse og et godt minde om højtiden. Under gudstjenesterne, de kirkelige handlinger, koncerter og andre kulturelle aktiviteter lægges der stor vægt på en høj musikalsk kvalitet, hvad vores kirkerum også synes skabt til."