MENIGHEDSPLEJEN

Store Magleby Sogns Menighedspleje er en selvstændig forening inden for Folkekirkens diakonale menighedsarbejde.
Kirkens sociale arbejde kaldes diakoni. Diakoni betyder kristen tjeneste og omsorg for medmennesket.
Store Magleby Sogns Menighedspleje varetager i tæt samarbejde med sognets præster det kirkeligt sociale arbejde for sognets beboere - det være sig enkeltpersoner, såvel som grupper.

Menighedsplejens øverste myndighed er Årsmødet.
Årsmødet afholdes inden d. 15. marts og skal indkaldes ved offentliggørelse i Dragør Nyt og ved opslag på Store Magleby kirkes hjemmeside.
På årsmødet beslutter Menighedsplejen, hvordan vi bedst kan udføre det diakonale arbejde for det kommende år og hvilke områder, vi kan støtte økonomisk.
Er du medlem af Folkekirken, og har du stemmeret til Menighedsrådsvalget her i sognet, betyder det, at du også har indflydelse og stemmeret ved årsmødet i Menighedsplejen.
Har du lyst til at læse mere, kan du her se mødeindkaldelse og referat fra det seneste årsmøde på St. Magleby Kirkes hjemmeside.

Menighedsplejen støtter sognets beboere økonomisk, når det er nødvendigt. Det kan f.eks. være i form af gavekort til en dagligvarebutik, hjælp til afholdelse af konfirmation og ved uddeling af julehjælp.
Tak til alle, som har bidraget til at gøre disse hjælpeforanstaltninger mulige.

 

Næste årsmøde er onsdag d. 28. feb. kl. 10.00 i graverboligen, Kirkevej 6.

Hvem er vi?

Bestyrelsen består af 8 medlemmer. Herudover er der valgt 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Bestyrelsesmedlemmer

 • Andreas Sylvest Wille, formand.
 • Kirsten Holst Værgman, næstformand.
 • Gitte Tine Turin, kasserer.
 • Bente Munk Møller, sekretær.
 • Julie Helmer Kaas
 • Vivian Hansen
 • Bente Rasmussen

  Revisorer
 • Palle K. Wind Cranil
 • Poul H. Rasmussen
  Revisorsuppleant
 • Elisabeth Haase