Når nogen dør - hvad sker der?

Kirkelig begravelse/bisættelse

De fleste ønsker en kirkelig begravelse/bisættelse. Alle folkekirkemedlemmer med bopæl i sognet har ret til en begravelse/bisættelse fra Store Magleby Kirke. Ved dødsfald kan det anbefales som det første at tage kontakt til præsten for at træffe aftale om tidspunkt og sted for begravelse/bisættelse. I den forbindelse tilbyder præsten en samtale med de pårørende, hvor de taler sig til rette om den kirkelige handling, og salmerne vælges. Der er salmebøger til rådighed i kirken.

Bedemand

Ved dødsfald er der tradition for, at de pårørende henvender sig til en bedemand, som på vegne af de pårørende kan tage sig af en lang række praktiske forhold i forbindelse med dødsfaldet og begravelsen. Der er imidlertid ikke pligt til at bruge bedemand. De pårørende kan vælge selv at stå for alt vedrørende begravelsen. Eller de kan aftale med bedemanden, at de selv ordner nogle ting, mens bedemanden klarer andre forhold. Pårørende og bedemand bør indgå en skriftlig aftale om omfang og pris på de forskellige ydelser.

Gravsted

Det er muligt at vælge mellem forskellige typer af gravsteder. Store Magleby Kirkegård har traditionelle kiste- og urnegravsteder, fælles kiste- eller urnegravsteder og gravsteder, hvor man kan nedsættes anonymt. Når der skal vælges gravsted, så spørg, hvilke valgmuligheder der er, og bed om at se priserne for erhvervelse, pleje og vedligeholdelse af de forskellige gravsteder. Det er også vigtig at spørge, om gravstedets løbetid kan forlænges ud over den obligatoriske fredningsperiode, så gravstedet ikke sløjfes, før man ønsker det. Det er vigtigt at gøre sig klart, hvilke muligheder de forskellige gravstedstyper giver af frihed til at sætte sit eget, personlige præg på gravstedets udsmykning.

Pleje og vedligeholdelse

Et gravsted skal plejes og vedligeholdes. Når det drejer sig om et almindeligt kiste- eller urnegravsted, kan de pårørende vælge selv at stå for pleje og vedligeholdelsen. Mange vælger imidlertid at indgå en aftale med kirkegården, så gravstedet fremstår pænt året rundt. Mod betaling af et engangsbeløb kan kirkegården påtage sig vedligeholdelsen i hele gravstedets løbetid. Der kan naturligvis altid træffes ny aftale med kirkegården, og normalt vil kirkegården opkræve betaling en gang årligt. Kirkegårdskontoret kan oplyse de aktuelle priser.
For de fælles anonyme urnegrave, urnehaver samt urne- og kisteplæner skal der altid betales et engangsbeløb for vedligeholdelse i hele fredningsperioden. For urnehaver samt urne- og kisteplæner er der også faste retningslinjer for valg af individuelt gravminde.

Kister og urner

Alle urner, der nedsættes på Store Magleby Kirkegårds fælles anonyme urnegrave, urnehaver og urneplæner, skal være af et let forgængeligt materiale, f.eks. bark. I traditionelle kiste- og urnegrave kan kister og urner af ikke let forgængeligt materiale, f.eks. eg og zink, nedsættes, men man må så påregne en væsentlig forlængelse af gravstedets løbetid, mindst en fordobling, og Kirke- og kirkegårdsudvalget kan bestemme, at der skal indgås aftale om vedligeholdelse, hvilket har stor indflydelse på prisen.
Se også:
Priser
Priser