Anlæggelse af gravsted

Anlæg af nyt gravsted kræver nogle overvejelser om, hvordan gravstedet skal se ud. Man skal vælge, hvilket bunddække man ønsker, hvilke planter, buske og mindre træer der skal pryde gravstedet, og gravstenens udformning og indgravering. Det anbefales at vælge gravsted og herefter drøfte det videre arbejde med kirkegårdens personale. Man kan også vælge selv at anlægge gravstedet eller lade en anden gartner udføre arbejdet. Det skal naturligvis ske i overensstemmelse med vedtægterne og ordensreglerne.

Gamle gravsteder

Der er altid mulighed for at omlægge et eksisterende gravsted, fx med nyt bunddække og ny beplantning. Det vil være en god ide at tale med kirkegårdens personale.


Efter begravelsen

Efter jordfæstelsen eller bisættelsen udfører kirkegården en midlertidig istandsættelse af gravstedet, indtil det endelig anlæg kan laves. Ved urnegravsteder kan anlæg ske umiddelbart efter urnenedsættelsen, mens det tager ca. ½ år for en kistegrav at sætte sig tilstrækkeligt for videre anlæg. Blomster fra den kirkelige handling vil med det samme udlægges på gravstedet, med mindre andet aftales med kirkens personale og fjernes igen, når blomsterne er visnet.