KOLLEKTER OG INDSAMLINGER

Ved hver søndagsgudstjeneste, ved konfirmationer samt julegudstjenester indsamler kirken penge til Store Magleby Sogns menighedspleje. Dette kaldes kollekt.
Menighedsplejens formål er at varetage diakonale (kirkeligt sociale) opgaver over for sognets beboere. Læs mere om Store Magleby Sogns menighedspleje her: