Persondatapolitik

STORE MAGLEBY SOGNS PERSONDATAPOLITIK OG BESKYTTELSE AF PERSONOPLYSNINGER
Store Maglebys Privatlivspolitik træder i kraft d. 25. maj 2018. I den nye privatlivspolitik fremgår det tydeligt hvilke personoplysninger vi indsamler, hvorfor de indsamles og i hvor lang tid de opbevares. Ligeledes kan du i privatlivspolitikken læse mere om dine rettigheder, hvordan du gør indsigelse eller hvordan du søger indsigt i dine personoplysninger. Store Magleby Sogn behandler persondata i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen, som kræver at personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

 

FORMÅL FOR INDSAMLING OG BRUG AF PERSONOPLYSNINGER
Personoplysninger er alle slags data, der kan bruges til at identificere personer, herunder men ikke begrænset til for-, mellem- og efternavn, alder, køn, stilling, privatadresse eller anden fysisk adresse, emailadresse eller andre kontaktoplysninger, uanset om det vedrører vedkommendes private bopæl eller arbejdsplads. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Indsamling af personoplysninger i Store Magleby Sogn sker kun efter personligt samtykke, som skal afgives for eksempel ved tilmelding til sognets aktiviteter eller til nyhedsbreve. Oplysningerne bruges ikke til andre formål, med mindre der er givet samtykke til det. Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplysninger I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil: Navn, telefonnummer, e-mail, adresse og kirkelige handling så vi kan levere de services, du har efterspurgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev eller tilmelding til en kirkelig handling. Ved tilmelding til en kirkelig handling giver du samtykke til, at dine personoplysninger bliver behandlet af de dataansvarlige, og at oplysningerne kan videregives til præsterne i det sogn du ønsker den kirkelige handling.

 

STORE MAGLEBY SOGNS DATAANSVARLIGE
Den dataansvarlige er kirkebogsførende sognepræst Andreas Wille. Den dataansvarlige er ansvarlig for at personoplysninger behandles og opbevares på forsvarlig vis. Ønsker du at kontakte den dataansvarlige kan det ske ved fremmøde på Store Magleby Sogns Kirkekontor på Kirkevej 6, 2791 Dragør, tlf. 3253 1605 eller pr. mail storemagleby.sogn@km.dk.

 

AFTALER MED DATABEHANDLERE
Store Magleby Sogn har databehandleraftaler med følgende virksomheder, der professionelt og i henhold til Databeskyttelsesforordningen behandler og opbevarer personlige oplysninger på Store Magleby Sogns vegne:
 Church Desk (vedrørende hjemmeside, kalender, nyhedsbreve og tilmeldingssystem)
 Skovbo Data (Kirkegårdssystem)
 Kirkeministeriet (systemer for økonomi-, betalings-, administrations-, HR- og lønområdet)
 Kirkeministeriet (systemer for personregistrering, valg til menighedsråd, samt sognebåndsløsning)

 

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER
Oplysningerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår informationer slettes. CRM systemet tilgås ved personlig adgangskode, der kun kendes af sognets kordegne og præster, som er særligt bemyndiget til at behandle personfølsomme oplysninger.

 

COOKIES
Vi bruger cookies på hjemmesiden. Vi benytter os af hjemmeside-udbyderen ChurchDesk.

 

ADGANG TIL OPLYSNINGER, INDSIGT OG KLAGER
Store Magleby Sogn er ansvarlig for behandlingen af persondata. Du kan altid ændre i dine oplysninger eller framelde dig vores nyhedsbrev eller anden kommunikationsformer f.eks. invitationer til vores arrangementer. Du kan få oplyst, hvilke oplysninger vi har registreret om dig samt hvilke personoplysninger, vi behandler om dig. Hvis du ønsker at modtage en kopi af disse oplysninger, bedes du kontakte os på e-post til storemagleby.sogn@km.dk Du kan desuden til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger anvendes. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplysninger om dig. Såfremt du ønsker alle data slettet, bedes du kontakte os på: storemagleby.sogn@km.dk Bemærk! Når først alle data er slettede, kan disse ikke genskabes. Data der kræves opbevaret ift. lovgivning kan ikke slettes på anmodning. Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatilsynet.

 

ÆNDRINGER TIL DENNE SKRIVELSE
Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Senest opdateret 14.06.2018