PÅSKE

Påskeugen indledes palmesøndag og fortsætter skærtorsdag, langfredag, påskedag og 2. påskedag med gudstjeneste kl. 10.00.
Påsken er kirkens vigtigste højtid. Skærtorsdag huskes vi på indstiftelsen af nadveren og langfredag på tilfangetagelsen og korsfæstelsen af Jesus.
Påskedag, der er kirkens største festdag, fejrer vi, at Jesus stod op af graven, og at vi alle får samme opstandelseshåb, så døden ikke får det sidste ord.