ALLEHELGEN

I Store Magleby kirke holdes en særlig gudstjeneste, hvor vi mindes dem, vi har mistet.

Under gudstjenesten vil navnene blive læst højt på alle dem, der er blevet bisat eller begravet fra Store Magleby Kirke siden sidste AlleHelgen. Bagefter går vi i fællesskab ud til monumentet på fællesgraven, hvor der vil være en kort andagt. 

Allehelgens søndag, den første søndag i november, mødes vi kl. 16.00 (NB!) til gudstjeneste.