VIELSE

Alle, der bor i sognet, eller har anden nær tilknytning til sognet, har ret til at blive viet fra Store Magleby Kirke. Da kirken er en populær bryllupskirke, håndhæves tilknytningspligten.

I god tid forud aftales tidspunkt med kirkekontoret, og man modtager herfra en bekræftelse. Ved at kontakte kirkekontoret kan man tre måneder inden vielsen/velsignelsen få oplyst hvilken præst, der vil forestå vielsen.

Inden vielsen skal brudeparret udfylde en ægteskabserklæring på borger.dk. Parrets bopælskommune udarbejder, på baggrund af erklæringen, en prøvelsesattest. OBS! Prøvelsesattesten må kun være 4 mdr. gammel på vielsestidspunktet. Når brudeparret har fået en godkendt prøvelsesattest tilbage fra kommunen, afleveres den efterfølgende -og senest 2 uger før vielsen- på kirkekontoret sammen med navne og adresser på 2 vidner, der skal overvære vielsen. Herefter kontakter brudeparret præsten og aftaler en samtale, hvorunder vielsen tilrettelægges.

Ønskes fælles navnetræk (mellem/efternavn) på vielsesdatoen, skal man på forhånd ansøge om navneændring på www.borger.dk i god tid.