Menighedsrådsvalg 2020

Opstillede og valgte kandidater til valgforsamlingen tirsdag d. 15. sep.

  • Karen Nedergaard
  • Palle Kranold Wind Cranil
  • Morten Predstrup
  • Grith Sørensen Korning
  • Søren Magdal
  • Ole Krøjer Svendsen
  • Rie Bacher Kejser
  • Helle Kjær Larsen
  • Karsten Casper Skyum Pedersen
  • Kirsten Holst Værgman
  • Jan Lek Larsen
  • Lars Henrik Beierholm

Stedfortrædere

  • Bente Munk Møller
  • Carsten Robert Brink
  • Youting Zhang Bentzen
Afstemningsvalg
Der kan indgives en kandidatliste på mindst 1 kandidat, som udløser et afstemningvalg senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020. Kandidatlisten skal være underskrevet af 12 stillere, som svarer til det antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet.  Funktionsperioden for medlemmer i Store Magleby Sogns menighedsråd er på 4 år.
Kandidatlisten kan afleveres på kirkekontoret, Kirkevej 6, 2791 Dragør i tidsrummet 10.00-14.00 på hverdage eller til formand Palle Cranil (ring for adresseoplysninger og træffetider på tlf. 20 21 56 17). 
Kandidatlisten skal udfyldes på den af Kirkeministeriet godkendte formular.
Et eventuelt afstemningsvalg skal afholdes den 17. november 2020. 

Vigtige datoer

  • 22. september: Sidste frist for valgbestyrelsens  offentliggørelse af resultater for valgforsamlingen og bekendtgørelse af muligheden for at udløse et afstemningsvalg.
  • Sidste frist for indlevering af kandidatliste.
  • 24. november: Afholdelse af det konstituerende møde.
  • 29. november: Funktionsperioden starter.