Kirkegårdens vedtægter

Det anbefales, at vedtægterne for kirkegården læses, inden man vælger et gravsted. Her kan man finde alle specifikke bestemmelser og almindelige ordensregler, der gælder på kirkegården. Fx regler om udsmykning og beplantning af gravsteder samt udformning af gravminder. Disse regler kan variere fra en del af kirkegården til en anden. Det er menighedsrådet, der beslutter, hvilke regler der er gældende.
Vedtægterne indeholder også et løst blad med de gældende beløb, som skal betales for brugsret til gravsteder og vedligeholdelse m.m.

Vedtægterne for Store Maglyby Kirkegård (pdf)


Flytning af kister og urner

Valg af gravsted er en beslutning, der rækker mange år frem i tiden. Det er almindeligvis ikke tilrådeligt at flytte urner og kister fra et gravsted til et andet, og for at sikre gravfreden kan det kun ske med en særlig tilladelse fra menighedsrådet, og i visse tilfælde Stiftsøvrigheden. Af hensyn til gravfreden, men også af sundhedsmæssige og etiske grunde gives så godt som aldrig tilladelse til at flytte en kiste, og kun hvis stiftets øverste myndighed, stiftsøvrigheden, accepterer det. Menighedsrådets opgave er at sikre gravfreden, og da fx urner ofte er nedsat meget tæt på hinanden, skal der også tages hensyn til gravfreden for de urner eller kister, der kan være nedsat ved siden af den urne, der ønskes flyttet. Urner nedsat i fælles anonym urnegrav, i urnehaver eller i urneplæner tillades ikke flyttet.

Hvis du vil vide mere:
Det følgende link er en genvej til love, bekendtgørelser mv. vedrørende begravelse og ligbrænding i Retsinformation.