Ind- og udmeldelse af folkekirken

Indmeldelse i Folkekirken

Indmeldelse i Folkekirken sker ved dåb.
Er der tale om genindmeldelse i Folkekirken kan dette ske ved henvendelse til kirkekontoret i bopælssognet.


Udmeldelse af Folkekirken

Udmeldelse af Folkekirken kan ske til en præst eller til kirkekontoret i dit bopælssogn. Du kan henvende dig personligt eller skriftligt og skal ved anmodningen om udmeldelse oplyse hvor og hvornår du er født og døbt.

Overvej konsekvenser før du melder dig ud
Melder du dig ud af folkekirken, har du ikke længere ret til kirkelig betjening. Præsten har pligt til at respektere din beslutning som en tilkendegivelse af, at du ikke ønsker kirkens medvirken ved dine personlige mærkedage. Ved Store Magleby Kirkegård og mange andre kirkegårde er prisen for oprettelse af gravsted m.v. højere for borgere, som ikke ved deres død var medlemmer af folkekirken. Det skyldes, at kirkegårdsdriften delvist finansieres af kirkeskatten, altså af medlemmerne. Du bør fortælle dine nærmeste om udmeldelsen og tale med dem om, hvordan du ønsker begravelse eller bisættelse.