Kirkegården

Store Magleby Kirkegård omgiver kirken, og det er menighedsrådets ønske, at den skal fremstå imødekommende og velplejet året rundt. Alle skal kunne finde ro og glæde ved deres kirkegårdsbesøg. Kirkegården er ligeså gammel som kirken selv, og flere gravminder går tilbage til 16-1700-tallet.
På disse sider kan man læse om de forskellige gravsteder og begravelsesmuligheder, om pasning af gravstederne, priser og kirkegårdens historie. Samlet giver kirkegården god mulighed for at finde den gravplads, som bedst svarer til afdødes og pårørendes ønsker. Man er altid velkommen til at ringe eller komme forbi og høre nærmere. Kirkegården er altid åben. Indgang enten fra Møllegade eller Kirkevej.

Ny Mandskabsbygning

Store Magleby Kirkegård har i 2009 taget en helt ny og meget smuk mandskabsbygning i anvendelse, tegnet af den lokale arkitekt Søren Elkjær-Hansen. Denne bygning indeholder blandt andet et nyt offentligt toilet.

Kirkegården

Indgang fra Kirkevej og Møllegade. Kirkegården er ikke aflåst. Gartnere kan træffes: Mandag - fredag kl. 9.30 – 14.30
Forklaring til kort A: Kistegravsteder, B: Kistegravsteder, C: Kistegravsteder, D: Kistegravsteder, E: Kistegravsteder, G: Kistegravsteder, Q: Kistegravsteder, K: Urnegravsteder, O: Urnegravsteder, U: Urnegravsteder, N: Urneplæne med plader, T: Urneplæne med plader, H: Urnehave - øst og vest delvist med mindesten, F: Fælles anonym urnegrav, R: Urnehave - delvist med mindesten

Transport og parkering

Parkering kan ske på Kirkevej langs kirkegårdsmuren - bemærk tidsbegrænset parkering. Man kan også parkere bag Rådhuset eller på Store Magleby Skoles parkeringsplads. Bus 350S og 32 forbinder Store Magleby med resten af Amager. Der henvises til Movia’s køreplaner.
Se også:
Køreplaner for bus og tog
Køreplaner for bus og tog

Ordensbestemmelser

1) Kirkegården er er altid åben. 2) Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være orden og fred. 3) Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården må normalt kun udføres inden for normal arbejdstid. 4) Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetid. 5) Kirkegårdens tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads. 6) Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhejning må ikke gennembrydes. 7) Kirkegårdens låger skal holdes lukkede. 8) Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt. 9) Cykling og lignende er ikke tilladt. 10) Hunde skal føres i snor. 11) Kørsel med moterkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med Kirke- og kirkegårdsudvalgets særskilte tilladelse. 12) Nummerskilte på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes. 13) Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården. 14) Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravstederne eller andre arealer. 15) Bænke må kun opstilles på gravstederne med Kirke- og kirkegårdsudvalgets samtykke. 16) Det er ikke tilladt at oplyse gravstederne med elektrisk lys.
Se også:
Kirkegårdens historie
Kirkegårdens historie