PRAKTISK INFORMATION

Fotografering i kirken

Det er ikke tilladt at filme og fotografere under gudstjenesterne i kirken. Ved barnedåb og konfirmationer vil det dog være muligt at tage billeder i kirken efter gudstjenesten. Dette kan af praktiske grunde ikke lade sig gøre efter bryllupper.

Transport og parkering

Parkering kan ske på Kirkevej langs kirkegårdsmuren - bemærk at her er tidsbegrænset parkering.
Man kan også parkere bag Rådhuset på modsatte side af Kirkevej eller på Hollænderhallens parkeringsplads. Bemærk at det ikke er tilladt at holde på Store Magleby Skoles parkeringsplads eller på busholdepladsen mellem skolen og kirken!
Bus 250S og 35 forbinder Store Magleby med resten af Amager. Der henvises til Movia’s køreplaner.

Kirkebil

Sognets ældre og gangbesværede har mulighed for at bestille en kirkebil til og fra kirken/graverbolig i forbindelse med gudstjenester og møder.
Bestilling af kirkebil kan ske til kirkekontoret på tlf. 32 53 16 05 på hverdage mellem kl. 10.00 - 12.00. Bestilling til højmesser om søndagen skal ske senest fredag kl. 12.00. Bestilling til hverdagsgudstjenester eller møder på hverdage skal ske senest hverdagen før kl. 12.00.
 

Besøg i kirken

Man er meget velkommen til at aflægge vores kirke et besøg. Ved besøg af mindre grupper, skal det gerne aftales med kirkekontoret på tlf. 3253 1605 på forhånd, så det ikke kommer i konflikt med eventuelle kirkelige handlinger i kirken.