KONFIRMATION I STORE MAGLEBY KIRKE

Alle er velkomne til at komme og være med i konfirmations-forberedelsen.Konfirmationsforberedelsen begynder i sensommeren i 8. klasse og afsluttes med konfirmation det efterfølgende forår.

Det er frivilligt, om man vil konfirmeres, men alle i 8. klasse kan deltage i forberedelsen og få kendskab til kristendommen, inden man beslutter sig. Den eneste forudsætning for at deltage er, at du har lyst til at blive klogere på dig selv, livet og kristendommen. Kristendom og religion er et eksamensfag i 9. klasse.

Undervisningen:
Undervisning foregår fra september til april/maj
  • Undervisningen foregår enten i konfirmandstuen, kirken eller ude af huset.
  • 6 søndagsgudstjenester – fortrinsvis hos egen præst i Store Magleby kirke.
  • Derudover kan der komme enkelte aftenarrangementer, hvor det vil være frivilligt, om I ønsker at deltage. Det får I også nærmere besked om.
  •  
Som udgangspunkt møder konfirmanderne i konfirmandstuen, Kirkevej 6. 
NB! Vær søde at give besked, hvis I er syge, har ferie, eller på anden måde er forhindret.
Forældreaften:
Alle forældre, som har børn, der følger konfirmationsforberedelsen, bliver inviteret til en aften med den præst, som underviser deres barn. Her er der mulighed for at høre lidt om undervisningen og om selve konfirmationsgudstjenesten.
Konfirmationen:
  • Gudstjenesten varer ca. en time
  • Hver familie råder over en bænkerække i tilknytning til konfirmanden, men alle gæster er velkomne, og henvises til pladser længere nede i kirken. 
  •  

Tilmelding til konfirmationsforberedelse

Elever på Store Magleby Skole

Elever på Nordstrandskolen

Elever på andre skoler udenfor sognet