MENIGHEDSRÅDETS ARBEJDE

Menighedsrådet holder sine ordinære, offentlige møder i Graverboligen - den anden tirsdag i måneden, med undtagelse af juli måned. Behandling af visse sager, først og fremmest personsager, skal dog foregå på lukkede møder.

Dagsorden for møderne samt efterfølgende referat er offentligt tilgængelige for ethvert medlem af menigheden. Indkaldelse samt referat af seneste menighedsrådsmøde er tilgængelige på kirkens hjemmeside: www.storemaglebykirke.dk. Møderne annonceres i lokalpressen og fra prædikestolen ved søndagens højmesse.

I rådet er der nedsat to udvalg, der hver især varetager sit område; koordinationsudvalg og Kirke-og kirkegårdsudvalg.
Kirke- og kirkegårdsudvalget er det eneste lovpligtige udvalg. Udvalget skal varetage vedligeholdelse og eventuelle udvidelses- eller ændringsplaner for kirken, kirkegården og dertil knyttede bygninger.