FØDESLSREGISTRERING

Kirkekontoret modtager ved et barns fødsel en fødselsanmeldelse fra hospitalet, hvor barnet er født og fødselsregistrerer på baggrund af denne.


Ugifte mødre får automatisk tilsendt brev i e-boks om registrering af faderskab. Man har som nybagte forældre 28 dage fra barnets fødsel til digitalt at registrere sit barn. Går der mere end 28 dage efter barnets fødsel , fremsendes faderskabssagen til Familieretshuset. 


På www.borger.dk kan man afgive omsorgs- og ansvarserklæring og navngive sit barn, hvis begge forældre har MitId.