Søndag den 19. februar 2012 blev kirkens nye altertavle indviet i forbindelse med dagens højmesse. Billedet er malet af Thomas Kluge.

Efter en spændende og frugtbar dialog mellem maler og menighedsråd tog Thomas Kluge imod udfordringen og sagde ja til at lave nyt billede til den nygotiske, trefløjede altertavleramme i den 400 år gamle hollænderkirke.

Om billedet  Thomas Kluge har valgt den sidste nadver som motiv. Nadverbordet strækker sig gennem altertavlens tre fløje, og med en række symbolske effekter på og omkring bordet lægger maleren op til Biblens fortællinger om skærtorsdag, langfredag og påskedag. Alt fortalt gennem enkle konkrete og symbolbærende ting: Et lam, nogle fisk, æg, brød, vin, frugt og blomster (12 roser - plus én rose "over de andre"). Ingen personer. Gæsterne og livet omkring bordet udgøres af dem, der deltager i altergangen. Altså af menigheden. Det intense, stemningsmættede billede får uundgåeligt beskueren til at knytte Biblens fortællinger sammen med oplevelser fra eget livsforløb. Som titel på altertavlens nye billede har Thomas Kluge valgt et citat fra evangelisten Johannes: "Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke". Citatet spiller op til og sammen med det mørke, som effekterne befinder sig i. Man kan sige, de kæmper med mørket om overtaget. Citatet fra Johannesevangeliet opfattes af maleren som en kommentar til kristendommens stilling i dagens Danmark. Kirkens hollandske rødder har været en vigtig inspirationskilde i kunstnerens valg af motiv. Kirken er en barokkirke, men altertavlen nygotisk, meget mørk og med guldstafferinger. Thomas Kluge har med sit kunstværk valgt at gå i bredden for at arbejde ramme og kirke sammen. Der ses intet bord under effekterne, som svæver i mørket, men holdes sammen af tyngdekraften. Derved skabes perspektiv og rum.

 

Selv om maleren har været særdeles imødekommende med hensyn til prisen for det store arbejde, kunstværket har afkrævet ham, så skal der fra menighedsrådet lyde stor og varm tak til Augustinus Fonden for støtte samt penge, der kunne hentes dels fra Gerda Wybrandts legat og fra indsamlingsbidrag fra sognets beboere . Stor, stor tak.

Besøgende er velkomne Kirken er almindeligvis åben tirsdag til fredag kl. 08.00 - 14.00, men nødvendigvis med forbehold for kirkelige handlinger. Gruppebesøg bedes aftalt med kirkekontoret på telefon 32 53 16 05 mellem kl. 10.00 - 12.00, mandag til fredag. Normalt vil sådanne blive lagt efter søndagens højmesse. Aftale om særfremvisning af altertavlen på andre tidspunkter må ligeledes aftales via kirkekontoret. Kirkekontoret vil undersøge mulighederne og derefter vende tilbage med endelig aftale om dag og tidspunkt.

Se flere billeder af altertavlen her

Læs mere om altertavlen på kristendom.dk