MENIGHEDSRÅDET

Menighedsrådet i Store Magleby består af 12 valgte medlemmer, de tre præster og en medarbejderrepræsentant. Møderne er offentlige, hvorfor ethvert medlem af menigheden kan møde op og overvære hele eller dele af rådets møder.

Morten Predstrup

Formand for menighedsrådet

Søren Magdal

Næstformand og kasserer

Jan Lek Larsen

Kontaktperson

Palle Cranil

Karen Nedergaard

Ole Krøier Svendsen

Rie Bacher Kejser

Grith Sørensen Korning

Bente Munk Møller

Kirsten Holst Værgman

 

 

 

 

Carsten Robert Brink

Knud Walløe

Kirkeværge

Andreas Sylvest Wille

Sognepræst

Gitte Turin

Sognepræst

Julie Kaas

Sognepræst