Fornyelse af gravsteder

Traditionelle kiste- og urnegravsteder kan fornyes ved udløb af fredningsperioden. Hvis løbetiden skal forlænges, skal kirkegårdskontoret kontaktes inden fredningsperiodens udløb.
Anonyme gravpladser sløjfes efter fredningsperiodens udløb på 10 år.
Gravpladser i urnehaver samt urneplæne kan forlænges for én periode på 10 år af afdødes ægtefælle. Herefter sløjfes gravstedet.

Gravpladser, der ikke fornyes, bliver sløjfet.
Se priser på fornyelser her.